آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

ابلاغ انتصاب رئیس اداره برون سپاری دانشگاه

دکتر ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه طی حکمی رئیس اداره برون سپاری دانشگاه را منصوب کرد. ادامه...

img_yw_news
شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰

سهمیه تسهیلات اقامتی جهت شرکت در قرعه کشی

اعلام سهمیه تسهیلات اقامتی ویژه دی و بهمن ۱۴۰۰- اخرین مهلت رزرو ۱۷ آذرماه ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

قدردانی مدیرتوسعه سازمان اززحمات آقای رضاکریمی رئیس سابق اداره استخدام ومشمولین طرح نیروی انسانی

آقای دکترمیرمعینی مدیرتوسعه سازمان وسرمایه انسانی طی نامه ای اززحمات آقای رضاکریمی رئیس سابق اداره استخدام ومشمولین طرح نیروی انسانی قدردانی نمود.
  ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

انتصاب خانم مهندس سحرایازی شاملو به سمت رئیس اداره استخدام ومشمولین طرح نیروی انسانی

آقای دکترمیرمعینی مدیرتوسعه سازمان وسرمایه انسانی طی حکمی خانم مهندس سحرایازی شاملو رابه سمت رئیس اداره استخدام ومشمولین طرح نیروی انسانی منصوب کرد ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

انتصاب آقای مهندس مهدی کریمی به سمت رئیس گروه کارشناسان پردازش داده وآمارمنابع انسانی

آقای دکترمیرمعینی مدیرتوسعه سازمان وسرمایه انسانی طی حکمی آقای مهندس مهدی کریمی رابه سمت رئیس گروه کارشناسان پردازش داده وآمار منابع انسانی  منصوب کرد. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

انتصاب دکتر محمدرضا رستم بخش به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده طب ایرانی

دکتر ابوالفضل ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه در حکمی دکتر محمدرضا رستم بخش را به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده طب ایرانی منصوب کرد. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

ابقاء آقای دکتر سید محسن میر به عنوان معاون اداری و مالی دانشکده توانبخشی

دکتر ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع در حکمی دکتر سید محسن میر را در سمت معاون اداری و مالی دانشکده توانبخشی ابقاء کرد. ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰

انتصاب آقای دکتر استاد تقی‌زاده به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت

دکتر ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه طی حکمی سرپرست معاونت اداری و مالی دانشکده بهداشت را منصوب کرد. ادامه...

خدمات پایگاه