آخرین رویدادها

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰

نشست روند اجرایی پروژه مهدی کلینیک

با حضور دکتر سید ابوالفضل ذاکریان معاون توسعه دانشگاه، برگزار شد. ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مهدی سوری بعنوان سرپرست امورمالی دانشکده طب ایرانی

مهدی سوری معاون امور مالی دانشگاه با حفظ سمت بعنوان سرپرست امورمالی دانشکده طب ایرانی، منصوب شد. ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۰

پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشگاه

کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشگاه به حساب همکاران گرامی واریز شد ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۰

بازدید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریز منابع دانشگاه

از خوابگاه متاهلین دانشگاه
ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

قدردانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران

از خدمات ارزشمند آزاده چتروز مدیر پیشین امور مالی دانشگاه
  ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰

انتصاب مهناز طاهری پور به سمت سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تهران

قدردانی سرپرست دانشگاه از خدمات ارزشمند آزاده چترروز ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشکاه

کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشگاه، واریز شد. ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰

پاداش به مناسبت روز کارمند

به پاس خدمات و زحمات کارمندان گرامی در دانشگاه و تلاش های بی دریغ آنان پاداشی به حساب همکاران عزیز، واریز شد.

ادامه...

خدمات پایگاه

پروژه مهدی کلینیک

بیشتر