فرآیند صدور بیمه نامه نامه های مسئولیت

 | تاریخ ارسال: 1399/12/18 | 
فرآیند صدور بیمه نامه نامه های مسئولیت

    مراجعه تلفنی و یا حضوری به دفتر بیمه واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران به نشانی : بلوار کشاورز – نبش خیابان قدس – طبقه منفی ۲- به شماره تماس۸۸۹۷۶۷۴۳
    تکمیل فرم “ پیشنهاد بیمه مسئولیت” توسط مشتری تکمیل و مهر و امضا می‌گردد.
    نرخ و شرایط بیمه‌نامه با توجه به پیشنهاد تکمیل شده توسط بیمه گر تعیین می گردد.

مدارک مورد نیاز:
    تکمیل پرسشنامه (فرم پیشنهاد)توسط بیمه گذار
    فیش واریزی حق بیمه


CAPTCHA