آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 30903
  • کاربران حاضر در پایگاه : 4
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 122
  • بازدید دیروز : 14388
  • بازدید کل : 25736657

نامه های ابلاغیه به تفکیک سالها

 | تاریخ ارسال: 1397/3/12 | 
نامه های ابلاغیه به تفکیک سالها، وزارت بهداشت
سال93 سال94 سال95 سال95 سال96 سال96 سال97
هدفمندی یارانه بشماره 2179 سال 1393 تحول به 3 بیمارستان از محل مانده بسته های طرح تحول 642 حواله بابت سطح 2و3 پزشک خانواده 3391 کمک به راه اندازی 3310 حواله شماره 95 از محل تنخواه شماره 179
حواله شماره 2053معاونت بهداشت مابه التفاوت نرخ ارز داروها اجرای طرح تحول دی ماه 1761 کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی کشور1621 بابت اورژانس2778 آمبولانس تبریز1227
حواله هدفمندسازی شماره 2682 اجرای پزشک خانواده شماره 1840 حواله بابت تحول762 کمک به تربیت نیروی انسانی3048 ارزش افزوده تحول درمان2956 بابت امداد هوایی1230
حواله هدفمندسازی شماره 1732 از محل اعتبارات ابلاغی شماره 2718 حواله بابت تحول 781 اجرای پزشک خانواده 641 فعالیتهای فرهنگی 3171 بابت تحول درمان1209
حواله هدفمندسازی شماره 2014 ابلاغ مرحله 2 حواله فعالیتهای آموزشی و دانشجویی 2283 کمک به هزینه سرانه بیمارستانهای آموزشی 3042 بابت تسویه حساب3392 قلب رجایی338
حواله هدفمندسازیشماره 2238 تحول درمان - قلب تهران و شهید رجایی همگروهی ملی کمک به بیمارستانهای روانی و سوختگی2284 یارانه دارو 3179 یونیت دندانپزشکی 1229
حواله هدفمندسازی شماره 2682 از محل سیاستهای جمعیتی برای تحول درمان حواله 770 سایرمنابع دانشگاهها 204 پیشگیری دهان و دندان 3300 بابت تحولدرمان1228
حواله هدفمندسازی شماره 1179 از محل اعتبارات ابلاغی شماره 918 حواله شماره 3109 کاهش نرخ ارز داروهای ساخته شده 1620 تربیت متخصص3170 نوبت چهارم برای تحول درمان 1260
حواله هدفمندسازی شماره 2015 از محل پزشک خانواده برای تحول درمان حواله شماره 3129 نرخ ارز تحول درمان2279 امور فناوری 3177 تحول درمان 481
از محل پزشک خانواده شماره 2568 کمک به اجرای سیاستهای جمعیتی1761 بیماران خاص3080 پیوند عضو3172 تحول درمان 302
کلینیک ویژه فعالیتهای آموزشی و دانشجویی کمک به بیماران روانی3055 کمک به بیمارستانهای روانی 3309 حواله 188 ارزش افزوده تحول درمان1549
تکمیل خانه های بهداشت تحول درمان شماره 2283 حواله بابت تحول 3050 حواله ارزش افزوده 3398 حواله 139ارزش افزوده تحول درمان1278
سیاستهای جمعیتی برای تحول درمان شماره 1438 بابت تحول شماره 3047 حواله بابت تحول 3051 یارانه دارو 3308 حواله 101تحول درمان 1155
توزیع بابت تحول آموزش حواله 790 شماره 3103 حواله درمان 2280 حواله کمک به راه اندازی 3167 حواله 287تحول درمان 2480
توزیع اعتبار 270 میلیارد تومانی حواله شماره 3056 حواله بابت تحول درمان 1761 دسترسی عادلانه 3169
از محل صعب العلاج حواله شماره 3049بابت تحول بابت تحول 3045 از محل ارزش افزوده3397
توزیع مرحله اول اجرای بسته ها حواله بابت تحول شماره3048 اجرای پزشک خانواده 3046 فعالیتهای فرهنگی3249
بلوک های زایمان توزیع اعتبار 920 درمان بیماران خاص 3054 کاهش نرخ ارز3307
تحول درمان- قلب و رجایی1841 حواله 587شماره 2719 بابت تحول 3044 کمک به بیمارستانهای روانی3166
بابت تحول پزشک خانواده بابت تحول شماره 3043 کاهش نرخ ارز بابت تحول درمان1620 کمک به راه اندازی 3176
سیاستهای جمعیتی برای تحول 1849 پزشک خانواده920 کمک به تربیت 3048 بابت تحول درمان 996
یارانه دارو وشیرخشک3053 از محل هدفمندی بابت تحول543
دفعات مشاهده: 728 بار   |   دفعات چاپ: 150 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA