بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 30685
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 83
  • بازدید دیروز : 8677
  • بازدید کل : 25011068

آرشیو آگهی سال 93

  93مناقصه و مزایده 

  عنوان مزایده و مناقصه

  نوع مزایده و مناقصه

  فایل آگهی

  فایل اسناد

  سایر موارد

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی عملیات اجرایی اسکلت و سقف طبقاتی مجتمع بیمارستانی امام(ره) و دانشکده پرستاری

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه مرحله اول - مرحله ی دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی خرید دو دستگاه چیلر

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی یک مرحله ایی نگهداری فضای سبز مجتمع بیمارستانی امام(ره)

  مناقصه عمومی یک مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی عملیات اجرای بازسازی بیمارستان فارابی

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه مرحله اول - مرحله ی دوم

  مناقصه عمومی یک مرحله ای تاسیسات ساختمان حافظ

  مناقصه عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات، نظافت ساختمان حافظ

  مناقصه عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان سینا

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی فعالیت هتلداری هتل اسپادانای مشهدمقدس

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه مرحله ی اول

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی اجرای عملیات ساختمان فوریت های پزشکی

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه مرحله ی اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی تغذیه بیمارستان آرش

  مناقصه عمومی دو مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه مرحله ی اول و دوم

  مزایده عمومی یک مرحله ایی فروش ضایعات آهن

  مزایده عمومی یک مرحله ایی

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک 13 آبان رضازاده 3

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک 13 آبان رضازاده 2

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک 13 آبان رضازاده 1

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک 13 آبان رشیدی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک قیام دشت

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک جاده خاوران

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک شهرری 24 متری

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک کیش شهرک صنعتی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک بلوار هرمز

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک کیش برج سارا طبقه هشت تا ده

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک کیش برج سارا طبقه چهار تا هفت

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مزایده عمومی یک مرحله ای فروش املاک کیش برج سارا طبقه یک تا سه

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات گروه مشاغل خدمات، نظافت و پشتیبانی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید خدمات گروه مشاغل پرستاری

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه محدود یک مرحله ایی بازسازی کتابخانه دانشکده پزشکی

  مناقصه محدود یک مرحله ایی

  

  صورتجلسه

  فراخوان عمومی جهت شناسایی پیمانکاران دارای مجوز خدمات بهداشتی درمانی

  فراخوان

  

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات، نظافت و پشتیبانی معاونت دانشجویی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات، نظافت و پشتیبانی مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی(مرکز آموزش کارکنان رامسر)

  مناقصه عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان دکتر شریعتی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه محدود یک مرحله ای طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی

  مناقصه محدود یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا مجتمع بیمارستانی امام(ره)

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب دانشجویان معاونت دانشجویی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری معاونت درمان

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری شبکه بهداشت درمان ری

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه خیابان باقرخان بیمارستان امام(ره)

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بلوار کشاورز بیمارستان امام(ره)

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان فارابی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان مرکز طبی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه بیمارستان دکتر شریعتی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری بوفه مرکزی بیمارستان فارابی

  مزایده عمومی یک مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان ضیائیان

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه مرحله اول و دوم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان زنان

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان روزبه

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذابیمارستان بهرامی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیراعلم

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری ستاد مرکزی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری شبکه بهداشت درمان ری

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری معاونت درمان

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان معاونت دانشجویی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای خودرو سواری و ایاب و ذهاب کارورزی دانشجویان پرستاری و مامایی

  مناقصه عمومی دو مرحله ای

  

  

  صورتجلسه نهایی

دفعات مشاهده: 60179 بار   |   دفعات چاپ: 753 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 29 بار   |   0 نظرCAPTCHA