بخش هاي اصلي

آمار سایت

  • کل کاربران ثبت شده : 30685
  • کاربران حاضر در پایگاه : 0
  • مهمانان حاضر در پایگاه : 51
  • بازدید دیروز : 8677
  • بازدید کل : 25010899

آرشیو آگهی سال 92

 | تاریخ ارسال: 1394/9/19 | 

آرشیو آگهی های سال 1392

عنوان مزایده و مناقصه

نوع مزایده و مناقصه

فایل آگهی

فایل اسناد

سایر موارد

بوفه امام (ه) باقرخان

مزایده یک مرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی شفایحیائیان

مناقصه یک مرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهرامی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان فارابی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان سینا

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان امیراعلم

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان زنان

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان بهارلو

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان ضیائیان

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان رازی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی مطهری

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه تجدید

تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان روزبه

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی علی اصغر (ع)

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه تجدید

ایاب و ذهاب معاونت بهداشتی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب شبکه بهداشت ری

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب بیمارستان شریعتی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب شبکه بهداشت جنوب

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب بیمارستان سینا

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب شبکه بهداشت اسلامشهر

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب بیمارستان فارابی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاببیمارستان بهارلو

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب دانشکده دندانپزشکی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی مطهری

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و ذهاب مرکز آموزشی درمانی فاطمه (س)

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه تجدید

عنوان مزایده و مناقصه

نوع مزایده و مناقصه

فایل آگهی

فایل اسناد

سایر موارد

تهیه ، طبخ و توزیع غذا مجتمع بیمارستان امام (ره)

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

تهیه ، طبخ وتوزیع غذا مرکز آموزشی درمانی مطهری

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه تجدید

ایاب و ذهاب معاونت دانشجویی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

ایاب و دهاب دانشکده پرستاری و مامایی

مناقصه دومرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

بوفه بیمارستان فارابی

مزایده یک مرحله ای

AWT IMAGE

AWT IMAGE

صورتجلسه پایانی

دفعات مشاهده: 74420 بار   |   دفعات چاپ: 983 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 86 بار   |   0 نظرCAPTCHA