گروه برون سپاری- معرفی واحد
معرفی مدیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/27 | 

 

 

نام و نام خانوادگی: آزاده چتروز

سمت : مدیر واحد برون سپاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق و تجربیات: 19 سال سابقه فعالیت در سمت های اداری و مالی

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه گروه برون سپاری:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=9.2320.4204.fa
برگشت به اصل مطلب