گروه برون سپاری- معرفی واحد
معرفی رابطین برون سپاری در مراکز تابعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/5/24 | 

                 اسامی رابطین برون سپاری با بیمارستان ها

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام بیمارستان

1

سرکار خانم نازآبادی

امام خمینی (ره)

جناب آقای مهدی پور

2

جناب آقای شفیعی

انستیتوکانسر

3

سرکار خانم پورمطهری

ولیعصر (عج)

4

جناب آقای چگینی

شریعتی

5

سرکار خانم صالحی

فارابی

6

جناب آقای مهندس حسنی

روزبه

7

جناب آقای مسلمی

سینا

8

جناب آقای کیخاه

بهرامی

9

سرکار خانم غفاری

بهارلو

10

سرکار خانم رسولی

آرش

11

جناب آقای جعفری

ضیائیان

12

جناب آقای میرزایی

امیراعلم

13

جناب آقای عابدی

مرکز طبی کودکان

14

جناب آقای امیررضایی

رازی

15

سرکار خانم صادقی

یاس

نشانی مطلب در وبگاه گروه برون سپاری:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=9.2320.4046.fa
برگشت به اصل مطلب