مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- روابط عمومی مدیریت نظارت و توسعه
سومین جلسه تیم تحقیق و توسعه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/10/19 | 

AWT IMAGE

سومین جلسه تیم تحقیق و توسعه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی با حضور گروه تحقیق و توسعه بیمارستان سینا در تاریخ 17/10/91 ساعت 14 برگزار گردید.در این جلسه ابتدا اولویتهای پژوهشی مشترک واحد تحقیق و توسعه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی و بیمارستان سینا در قالب پاورپوینت توسط آقای پاکدامن ارائه شد. سپس گزارشی از روند شکل‌گیری و پروژه-های تحقیقاتی در حال انجام بیمارستان سینا توسط مسئول واحد تحقیق و توسعه این بیمارستان، آقای طهماسبی ارائه شد و در پایان پس از بحث و تبادل نظر در مورد محورهای مطرح شده، زمینه های مشترک همکاری دو واحد شناسایی گردید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.906.1487.fa
برگشت به اصل مطلب