مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- گالری تصاویر نمایش فیلم سینمایی
تصاویر مراسم نمایش فیلم 95/02/15 (بادیگارد)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2252.3573.fa
برگشت به اصل مطلب