مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- رزرو سالن جهت برگزاری مراسم ها و همایشها
رزرو سالن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

لطفا جهت رزرو سالنها با شماره ۸۱۶۳۳۴۴۴ جناب آقای قشم تماس حاصل فرمایید.

********************

سالن آمفی تئاتر 
سالن G۵
سالن G۶(VIP
سالن G۷
سالن دارالفنون 
فضای نمایشگاهی با غرفه بندی
سلف سرویس B۱

گنجایش ۶۵۰ نفر

گنجایش ۴۰ نفر

گنجایش ۵۵ نفر

گنجایش ۴۰ نفر

گنجایش ۱۲۰ نفر 

۸۰ متر مربع 

گنجایش ۲۵۰ نفر

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2055.2941.fa
برگشت به اصل مطلب