مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- اداره امور قرارداد ها
کمیسیون حل اختلاف ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/24 | 

جلسه کمیسیون حل اختلاف ماده ۹۴ آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه با حضور شاهین ساحلی رئیس کمیسیون ماده ۹۴، مهناز طاهری پور نایب رئیس کمیسیون ماده ۹۴، دکتر مسعود رفعتی دبیر کمیسیون ماده ۹۴، دکتر محمدرضا شهبازی مقدم عضو کمیسیون ماده ۹۴ ، نماینده شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر، نماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیر بیمارستان ضیائیان و کارشناسان امور قراردادها در روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۳۰: ۱۱ در سالن G۶ طبقه همکف ستاد مرکزی دانشگاه با موضوعات ذیل برگزار گردید.
۱- بررسی حل اختلاف بین شرکت دیمرکنترل تجهیز و شبکه بهداشت و درمان اسلامشهر
۲- بررسی حل اختلاف بین شرکت آریا سازه بهرام ایرانیان و معاونت فرهنگی دانشجویی
۳- بررسی تخلف پیمانکار برونسپاری بینایی سنجی و عینک فروشی بیمارستان ضیائیان
نتیجه جلسه متعاقباً اعلام خواهد شود.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.2044.6291.fa
برگشت به اصل مطلب