مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- نمونه قراردادها
نمونه قراردادها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/2/9 | 

نمونه قراردادها

۱- قرارداد خودرو 
۲-  قرارداد آمبولانس
۳-قراردادخرید اقلام مواد غذایی
۴- قرارداد پخت 
۵- قرارداد دوربین مدار بسته 
۶- خرید فرم اوراق چاپی
۷- قرارداد تاسیسات 
۸- قرارداد خدمات پشتیبانی 
۹- قرارداد خرید لباس فرم پرسنلی
۱۰- خرید و نصب و راه اندازی آسانسور
۱۱- قرارداد اجاره بوفه
۱۲- قرارداد خرید تجهیزات
۱۳- قرارداد نگهداری و راهبری آسانسور
۱۴- قرارداد خرید و نصب نرم افزار
۱۵- قرارداد لنژری
۱۶- قرارداد تلفنخانه
۱۷- قرارداد ماده ۷۸
۱۸-  قرارداد سم پاشی
۱۹- قرارداد اجاره خوابگاه 
۲۰- قرارداد اطفای حریق 
۲۱- قرارداد چاپ و تکثیر
۲۲- قرارداد مشاوره
۲۳- قرارداد ماده ۸۸ مشارکتی
۲۴- قرارداد ماده ۸۸ اجاره 
۲۵- قرارداد دستگاه بی خطر ساز پسماند
۲۶- قرارداد نگهداری و راهبری تصفیه خانه فاضلاب
۲۷- نگهداری و پشتیبانی نرم افزار 
۲۸- قرارداد اجاره مکان دکل مخابراتی
۲۹- قرارداد ماده ۸۸ پزشکان
۳۰- قرارداد فروشگاه هفت
۳۱- قرارداد کنترل بیماری های نوروتیک
۳۲- قرارداد پسماند عفونی
۳۳- قرارداد پسماند غیر عفونی
۳۴- قرارداد اجاره محل استقرار ماشین های فروش اتوماتیک مواد غذایی
۳۵- قرارداد خرید غذا 

۳۶- قرارداد بازسازی ساختمان 
۳۷- برگزاری دوره های آموزشی
۳۸- قرارداد مهد کودک
۳۹- قرارداد فضای سبز
۴۰- قرارداد چیلر
۴۱- قرارداد اسکن اسناد مالی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=8.108.103.fa
برگشت به اصل مطلب