مدیریت امور حقوقی- دیوان عدالت
دادخواست اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGEAWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور حقوقی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=6.1786.2496.fa
برگشت به اصل مطلب