مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- اخبار مدیریت
فراخوان ارسال تجربه های دوره پاندمی به دبیرخانه دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید-۱۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/31 | 

با توجه به اینکه امروزه بیش از ۱۸ ماه مواجهه کشور با بزرگترین بحران دهه‌های اخیر، مجموعه‌ای ارزشمند از تجارب موفق و ناموفق را به همراه داشته است. بهره‌گیری از تجارب موفق و ناموفق مسیر طی شده به‌عنوان سرمایه معنوی ارزشمند کشور و تأثیر جدی آن در ادامه مسیر پیش‌رو و البته در مواجهه با سایر بحران‌ها، باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.لذا دومین کنگره دیجیتال مدیریت و درمان کووید-۱۹، در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ با هدف ایجاد بستری برای به اشتراک‌گذاری تجارب در محورهای زیر برنامه‌ریزی شده است:
۱-    محور یکم: تجربه‌های مدیریتی
۱-۱-    اقتصاد سلامت
۱-۲-    مدیریت منابع انسانی
۱-۳-    مدیریت بحران
۱-۴-    مدیریت منابع
۲-    تجربه‌های بهداشت و درمان 
۲-۱-    مراقبت‌های پرستاری
۲-۲-    مداخلات درمانی- دارویی
۲-۳-    واکسیناسیون
۲-۴-    غربالگری
۲-۵-    نظام ارجاع
۳-    تجربه‌های آموزش و پژوهش
۳-۱-    آموزش همگانی
۳-۲-    آموزش فراگیران علوم پزشکی
۳-۳-    دوره‌های کوتاه مدت
۳-۴-    یادگیری مجازی
۳-۵-    پژوهش‌های کاربردی
۴-    تجربه‌های کسب و کارهای نوآورانه
۴-۱-    تجهیزات پزشکی
۴-۲-    داروسازی
۴-۳-    فناوری اطلاعات
۴-۴-    مواد ضدعفونی
۴-۵-    شرکت‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها)

افرادی که نسبت به ثبت تجربه تمایل دارند به سایت کنگره به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
 https://www.covid۱۹congress.tritapp.net /ks

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.836.5753.fa
برگشت به اصل مطلب