مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی- محورهای نشریه
محورهای نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

محورهای نشریه:

از کلیه علاقه مندان دعوت می­گردد مطالب و مقالات خود را با توجه به محورهای موضوعی زیر و با رعایت کامل اصول و موارد تعیین شده ارسال نمایند تا پس از بررسی و در صورت تایید، در نوبت چاپ شماره­های بعدی نشریه قرار گیرد.

اصلی­ ترین محورهای موضوعی نشریه بسامد عبارتند از:

  • مدیریت و سیاست گذاری سلامت
  • مدیریت دانش
  • مدیریت عملکرد
  • مدیریت کیفیت و بهره وری
  • مدیریت و ارتقا منابع (مالی، انسانی و ...)
  • مدیریت پروژه ها و طرح های عمرانی سلامت
  • روش های بهبود سازمان
  • فن آوری برتر وارزیابی فن آوری سلامت (HTA)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=5.2230.3446.fa
برگشت به اصل مطلب