مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- سامانه نظام استعدادیابی
مدیریت استعداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بسمه تعالی

سامانه نظام استعدادیابی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

  مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی

گروه مهندسی مشاغل

   مدیریت استعدادها و جانشین پروری در سازمانهای آینده نگر و آینده ساز، روز به روز از اهمیت فوق العاده برخوردار می‌شود بطوریکه جانشین پروری در سازمانها بعنوان یک عامل اساسی و حیاتی به طور مستقیم مدیران صف را درگیر می‌کند .مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که طراحی استقرار نظام استعدادیابی و جانشین پروری هر ساله می تواند باعث کاهش از دست دادن کارشناسان شایسته و با استعداد دانشگاه بوده وزمینه رشد وارتقاء کارمندان دستگاه  را فراهم نماید. اجرای این مرحله از طرح به طور مستقیم و غیر مستقیم دستیابی به موارد زیر را تسهیل و میسر خواهد ساخت:

۱/ کسب اطمینان از وجود مدیران و رهبران مورد نیاز دانشگاه در آینده.

۲/ ایجاد زمینه و بستر استفاده موثر از ظرفیت های کارشناسان مستعد.

۳/ فراهم سازی امکان رشد و ارتقای شغلی کارشناسان که جو انگیزشی تحرک و رقابت سالم را تقویت می‌کند.

۴/ تعدیل و کاهش فرهنگ بی تفاوتی، دلسردی و افسردگی در سازمان .

۵/ خلق شرایطی جذاب در سازمان به منظور جذب و ادامه خدمت کارشناسان بااستعداد.

شرایط ورود و انتخاب داوطلبان:

کارمندان رسمی ، پیمانی وقراردادی دانشگاه با احراز شرایط ذیل می‌توانند داوطلب شرکت در برنامه باشند:

  • متصدی پست‌های مدیریت پایه ومیانی و پست‌های کارشناسی
  • داشتن حداقل ۳ سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری و فوق‌لیسانس و 5 سال تجربه مرتبط برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس

مدارک لازم :

  • فایل  خود اظهاری word زیر را دانلود و تکمیل نمایید و هنگام ثبت نام در قسمت خواسته شده بارگذاری نمایید.

        (دانلود فایل خوداظهاری)

  • فایل شناسنامه آموزشی (فایل آن را می توانید از سامانه آموزشی به آدرس  http://training.tums.ac.ir:83 دریافت نمائید.)
  • فرم پرسشنامه شماره یک را دانلود وتکمیل نمایید و هنگام ثبت نام در قسمت خواسته شده بارگذاری نمایید.

        (دانلود فایل پرسشنامه شماره یک)

  • فرم 502 خلاصه اطلاعات پرسنلی (فرم 502 را می توانید از کارگزینی محل خدمت خوددریافت نمائید)

شایان ذکر است اطلاعات وارد شده محرمانه می باشد وهمچنین هیچ حقی برای متقاضیان پستهای بالاتر ایجاد نمی کند .

برای ثبت نام درسامانه اینجا را کلیلک نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.2260.3594.fa
برگشت به اصل مطلب