مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- فرم درخواست همکاری
درخواست همکاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/21 | 
 بسمه تعالی
((دعوت به همکاری به صورت شرکتی))
 
   دانشگاه، به منظور تامین نیروی مورد نیاز خود به صورت شرکتی با عناوین شغلی پرستار، منشی بخش، کمک بهیار، خدمات و نگهبان در واحدهای تابعه دانشگاه، افراد واجد شرایط را از طریق شناسایی و با در نظر گرفتن اولویتهای مربوطه و درصورت نیاز بعد از برگزاری آزمون یا مصاحبه تخصصی و تائید صلاحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط، دعوت به همکاری می نماید.
 به اطلاع می رساند باعنایت به تکمیل ظرفیت عنوان شغلی نگهبان، تا اطلاع ثانوی ثبت نام درعنوان شغلی مذکور مقدور نمی باشد.   
  تذکرات
  ۱-نظر به اینکه فرم درخواست به منزله شناسائی متقاضیان می باشد بدیهی است ثبت نام در این سایت هیچ گونه تعهدی را جهت به کارگیری برای دانشگاه ایجاد نمی نماید لذا در صورت نیاز بعد از طی مراحل قانونی از بین متقاضیان ، دعوت به همکاری به عمل می آید.
۲- حداقل سن جهت متقاضیان ۲۰سال و حداکثر سن برای مدرک دیپلم ۳۰ سال و برای مدارک کارشناسی وکارشناسی ارشد ۳۵ سال تعیین می گردد.
۳-دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم و گواهی نامه دوره کمک پرستاری یک ساله جهت عنوان شغلی کمک بهیار، که دارای شماره سریال درگواهینامه های صادره بوده ومورد تائید معاونت پرستاری وزارت متبوع می باشد، الزامی است.
۴-پس از جذب متقاضیان به صورت شرکتی در هریک از واحدهای زیر مجموعه دانشگاه ، مطلقا امکان جابجائی یا انتقال به داخل یا خارج از دانشگاه وجود ندارد.
۵-حداکثر مدت بکارگیری به مدت یکسال توسط شرکت پیمانکاری می باشد و درصورت صلاحدید دانشگاه، شرکت می تواند مدت مذکور را تمدید نماید.
۶
-چنانچه مشخص گردد متقاضی اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده است دانشگاه مکلف است اقدامات بکارگیری را متوقف و درصورت انعقاد قرارداد، آن را لغو نماید و متقاضی را به مراجع ذیصلاح قانونی معرفی نماید.


برای مشاهده فرم و ورود اطلاعات برای باراول اینجا راکلیک نمائید
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1459.5868.fa
برگشت به اصل مطلب