مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی- آرشیو خبرمدیریت توسعه
دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی (TOT)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/1 | 
دور دوم کارگاه آموزشی مدیران بیمارستان‌های دولتی کشور (TOT) صبح دوشنبه 29 آبان 96 با حضور مدیران بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، علوم بهزیستی، مازندران، زنجان، سمنان و رشت در سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز بکار کرد.
دکتر نمازی مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حاشیه این کارگاه آموزشی، گفت: دومین دور برنامه آموزشی مدیران بیمارستانی (TOT) با سرگروهی دانشگاه تهران آغاز بکار کرد که در دور اول هفت ماژول و در این دوره با هماهنگی وزارت بهداشت، در اولین روز کارگاه، ماژول اول به‌عنوان مدیریت بحران برگزار می‌شود.
وی افزود: این کارگاه با محورهای اهمیت و ضرورت مدیریت خطر حوادث و بلایای بیمارستانی، اصول و مفاهیم پایه مدیریت خطر حوادث و بلایا، نحوه برنامه‌ریزی بیمارستانی در حوادث و بلایا، تریاژ بیمارستانی در حوادث و بلایا، معرفی ابزار ارزیابی مخاطرات و تهدیدات توسط اساتید به‌صورت کارگاهی و عملی آموزش داده خواهد شد و بازدیدهایی نیز از بعضی مراکز درمانی انجام خواهد شد.
این کارگاه سه‌روزه تا پایان روز 2 آذر 96 ادامه داشت.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=4.1101.4179.fa
برگشت به اصل مطلب