اداره هیات علمی- دستورالعمل ها
دستور العمل های مربوط به اعضای هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 

شیوه نامه گواهی اشتغال

⏪   شیوه نامه صدور گواهی اشتغال توسط دانشگاهها و سازمانهای تابعه وزارت متبوع


ارتقاء مرتبه علمی

⏪   شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی (مصوب ۹۵/۱۰/۱ هیأت ممیزه مرکزی وزارت )
 

ترفیع پایه

⏪   ترفیع پایه ( آیین نامه )

⏪   شرایط لازم جهت اعطای پایه تشویقی ارتقاء مرتبه علمی ( جدید )

⏪   بخشنامه اعضای هیأت علمی جهت پایه بورس یا مأموریت قبل از شروع هیأت علمی
 

مرخصی ها

⏪   آئین نامه مرخصی ها

⏪   دستورالعمل استفاده و ذخیره مرخصی اعضای هیأت علمی
 

مأموریت ها

⏪   مأموریت آموزشی (آیین نامه )

⏪   مأموریت آموزشی خارج از کشور( دستورالعمل)

⏪   مأموریت داخل کشور ( دستورالعمل )

⏪   مأموریت فرصت مطالعاتی ( آیین نامه )

⏪   مأموریت فرصت مطالعاتی ( دستورالعمل )

⏪   مأموریت روزانه ( آیین نامه )

⏪   مأموریت روزانه ( بخشنامه )

⏪   دستورالعمل نحوه پرداخت کمک هزینه شرکت و ارائه مقاله مقاله اعضای هیأت علمی، غیر هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در همایش های خارج از کشور

⏪  دستورالعمل سفرهای برنامه ریزی شده اعضای هیات علمی

بازنشستگی

⏪   قوانین و مقررات بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه ( آئین نامه )
 

نقل و انتقالات

⏪   دستورالعمل وزارت بهداشت درخصوص نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی

⏪   مأمور به خدمت( آیین نامه )

 

حق محرومیت از مطب / تمام وقتی 

⏪   دستورالعمل استفاده اعضای هیأت علمی از (حق محرومیت از مطب / تمام وقتی )


⏪   دریافت نمونه قرارداد (حق محرومیت از مطب / تمام وقتی) 

نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2523.5277.fa
برگشت به اصل مطلب