اداره هیات علمی- بخشنامه ها
بهره مندی اعضای هیات علمی مرتبه مربی دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
در اجرای قانون استفساریه جزء ۶ از بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص اعضای هیات علمی و آن دسته از مربیان عضو هیات علمی که دارای حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل (از تاریخ ۵۹/۶/۳۱ لغایت ۶۷/۵/۲۹ ) می باشند، از مابه التفاوت حقوق و مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره مند می گردند. ضمنا، گواهی تائید مقامات ذیصلاح صادر کننده خدمت در جبهه جهت این امر الزامی می باشد. تاریخ اجرای این بخشنامه از تاریخ ابلاغ استفساریه مورخ ۹۸/۲/۳ اعلام می گردد.


 


نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2511.5266.fa
برگشت به اصل مطلب