اداره هیات علمی- بخشنامه ها
بخشنامه جدید درخصوص اعلام ساعت کارکرد اعضای محترم هیأت علمی طی سال تحصیلی 98-97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 

بخشنامه جدید اعلام ساعت کارکرد اعضای هیأت علمی جهت ذخیره مرخصی سال تحصیلی 98-97
طی بخشنامه شماره 98/11/51/16889 مورخ 1398/9/5 کلیه واحد های ذیربط موظف به تکمیل ساعت کارکرد در قالب فایل اکسل پیوست بخشنامه و ارسال آن به اداره امور هیأت علمی می باشند


جهت دریافت فایل اکسل کلیک کنید
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2511.5245.fa
برگشت به اصل مطلب