اداره هیات علمی- بخشنامه ها
آرشیو بخشنامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 
جدیدترین بخشنامه های مربوط به اعضای هیأت علمی به قرار زیر می باشد. جهت دریافت تصویر بخشنامه روی عنوان مربوطه کلیک کنید.

97/8/7//  بخشنامه جلوگیری از پرداخت حقوق بدون ابلاغ تامین اعتبار

96/9/22// بخشنامه ارسال فهرست و مدارک اعضای هیأت علمی جهت پایه بورس و مأموریت قبل از شروع هیأت علمی
96/7/5//  بخشنامه درخصوص صدور حکم و پرداخت فوق العاده ایثارگری همسران شهید
96/6/24// بخشنامه در خصوص دستورالعمل گواهی های استعلاجی و ازکارافتادگی


95/11/4// شیوه نامه اجرائی آیین نامه ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی ( مصوبه 95/10/1 هیأت ممیزه مرکزی وزارت )
95/7/27// بخشنامه مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی در خصوص قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص
95/5/18// بخشنامه مدیریت حراست دانشگاه : هشدار به اعضای هیأت علمی در خصوص اخذ اطلاعات از اعضای هیأت علمی با پوشش یونسکو
95/1/18//
بخشنامه شرایط معافیت از تودیع سند تعهد مستخدمین جانباز و فرزندان شاهد 94/12/18//بخشنامه مصوبه هیأت ممیزه مرکزی در خصوص ارتقاء به مرتبه استادی
94/10/1//  بخشنامه در خصوص نظارت مستقیم مدیران به عملکرد مسئولین حضور و غیاب

 93/9/4//   بخشنامه درخصوص اجرای مواد 14 و 15 تعهدات ضریب kقانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رسمی و پیمانی
93/8/18// بخشنامه معاونت فرهنگی دانشگاه در خصوص مفاد آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی 
93/8/11// بخشنامه معاونت آموزشی وزارت متبوع در خصوص تبدیل وضیعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی 
93/8/17// بخشنامه در مورد قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی 
93/6/29// بخشنامه ساماندهی نحوه پرداخت و اصلاح فرایند حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی 
93/6/25//
بخشنامه معاونت بین الملل دانشگاه در خصوص ارائه تقاضاهای دوره های کوتاه و بلند مدت داخل و خارج کشور
93/6/17// بخشنامه در مورد تأیید حداکثر 3 مورد فراموشی کارت در طول یک ماه 
93/5/20// مصوبه نحوه اجرای بند ز ماده 44 (جذب و استخدام ایثارگران)
93/5/13// تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی 
93/5/13// بخشنامه ریاست محترم دانشگاه در خصوص ممنوعیت فعالیت اعضای محترم هیأت علمی تمام وقت در خارج از دانشگاه در ساعات اداری
93/5/13// شیوه نامه صدور گواهی های اشتغال جهت ارائه به مبادی خارج از کشور
93/3/10 // بخشنامه درج دوره فلوشیپ در احکام حقوقی اعضای هیأت علمی 

 85/3/22 // بخشنامه معاونت پشتیبانی دانشگاه در خصوص عقد قرارداد تمام وقتی ( محرومیت از مطب )

نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2511.5241.fa
برگشت به اصل مطلب