اداره هیات علمی- معرفی اداره
معرفی اداره امور هیأت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 
اداره هیأت علمی از ادارات زیرمجموعه مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه می باشد که کلیه امور مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه از بدو ورود به کادر هیأت علمی تا زمان شروع فرایند بازنشستگی برعهده دارد و همواره سعی میگردد وظایف محوله به بهترین نحو و در اسرع وقت برابر قوانین و مقررات انجام پذیرد.اهم وظایفی که بر عهده این اداره می باشد به قرار زیر می باشد:

تعهد خدمات قانونی .
-  استخدام  پیمانی هیأت علمی .
احکام حقوقی اعضای هیأت علمی ( شامل تمدید قرار داد ، افزایش ضریب و حقوق ومزایا ، برقراری ، افزایش و تغییرات فوق العاده مدیریت ، اشعه ، عائله مندی و اولاد و سختی کار و...) .
ارتقاء مرتبه علمی .
تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی .
-  استخدام رسمی قطعی .
-  تمدید قرارداد اعضای هیأت علمی پیمانی و مشمول تعهدات .
ترفیع پایه ( شامل : ترفیعات استحقاقی سالانه – خدمت نظام - ایثارگری – فرزندان شهید . پایه تشویقی جغرافیایی – پایه تشویقی ارتقاء مرتبه علمی – پایه تشویقی منتخبین جشنواره ها ) .
-  اجرای مصوبات هیأت امناء ، هیأت رئیسه ، هیأت ممیزه ، شورای آموزشی دانشگاه و ...
احتساب سنوات خدمت .
مرخصی ها ( استحقاقی ، استعلاجی ، بدون حقوق ) و ذخیره مرخصی کلیه اعضاء .
-  مأموریت و نقل و انتقالات اعضای هیأت علمی در سطح واحدهای تابعه دانشگاه و خارج از دانشگاه .  
- مأموریت های آموزشی ( مقطع دکترای ، فوق تخصص ، فلوشیپ ، فرصت مطالعاتی ،  بورس و....)
- صدور گواهی اشتغال و سنوات خدمتی .
- محرومیت از مطب و معرفی اعضای هیأت علمی مشمول      به سازمان های بیمه گر .
- امور مربوط به هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی انتظامی هیأت علمی دانشگاه . 
- امور مربوط به کمیسیون ماده ۱۶ و دیوان عدالت اداری .
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2508.5236.fa
برگشت به اصل مطلب