اداره هیات علمی- صفحات عمومی
راهنمای قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/2 | 
راهنمای قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی دانشگاه
 خلاصه ای از قوانین و مقررات اعضای هیأت علمی در قالب فیلم آموزشی تقدیم می گردد.
سایر قوانین و مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی را از طریق لینک های زیر مطالعه فرمائید
   پرسش و پاسخ های متداول
   دستورالعمل های مربوط به اعضای هیأت علمی
   جدید ترین بخشنامه ها مربوط به اعضای هیأت علمی
 
   


 
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2507.5692.fa
برگشت به اصل مطلب