اداره هیات علمی- صفحات عمومی
جلسه ارتقای مرتبه علمی در نشست هیئت ممیزه دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/7 | 
نتیجه دویست و چهل و هفتمین نشست هیأت ممیزه دانشگاه درخصوص ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه
در این نشست که چهارشنبه 7 اسفند 98 در سالن شورا برگزار شد، اعضای هیئت ممیزه دانشگاه پس از بررسی پرونده اعضای هیئت‌علمی به ارتقا 27 عضو هیئت‌علمی رأی مثبت دادند.


 
ردیف نام و نام خانوادگی ارتقاء به مرتبه علمی
۱ دکتر رویا صادقی استادی
۲ دکتر مرتضی سعیدی استادی
۳ دکتر حمید اکبری جور استادی
۴ دکتر مریم ستوده انواری استادی
۵ دکتر شهره جلایی استادی
۶ دکتر فرهاد اعتضادی استادی
۷ دکتر تهمینه اکبرزاده استادی
۸ دکتر قاسم جان بابایی استادی
۹ دکتر بهمن سراج استادی
۱۰ دکتر تبسم هوشمند استادی
۱۱ دکتر طاهره السادات جعفرزاده کاشی استادی
۱۲ دکتر مهرداد کریمی دانشیاری
۱۳ دکتر الهام احمدنژاد دانشیاری
۱۴ دکتر محمد شیرخدا  دانشیاری
۱۵ دکتر ابراهیم عصمتی دانشیاری
۱۶ دکتر نازیلا شاه منصوری دانشیاری
۱۷ دکتر هدا کاوسی دانشیاری
۱۸ دکتر محسن ویژه دانشیاری
۱۹ دکتر مریم رهبر دانشیاری
۲۰ دکتر محمدتقی طالبیان دانشیاری
۲۱ دکتر رضا بیگ وردی دانشیاری
۲۲ دکتر آرش میرمحمدصادقی دانشیاری
۲۳ دکتر نسرین لطفی بخشایش دانشیاری
۲۴ دکتر عباس کریمی دانشیاری
۲۵ دکتر آزاده سیاری فرد دانشیاری
۲۶ دکتر مجید داوری دولت‌آبادی دانشیاری
۲۷ دکتر مسعود اسلامی دانشیاری
 
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2507.5378.fa
برگشت به اصل مطلب