اداره هیات علمی- صفحات عمومی
نتیجه کمیته هیأت ممیزه درخصوص ارتقاء مرتبه علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/4 | 


نتیجه دویست و چهل و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه درخصوص ارتقاء مرتبه علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد.

 
ردیف نام و نام خانوادگی ارتقاء به مرتبه علمی
۱ دکتر شکوفه نیکفر استادی
۲ دکتر امیررضا رادمرد دانشیاری
۳ دکتر فرشاد فرزادفر استادی
۴ دکتر ندا مهرداد استادی
۵ دکتر صدف علیپور استادی
۶ دکتر زهرا امامی رضوی دانشیاری
۷ دکتر سیدموسی صدر حسینی استادی
۸ دکتر محمدرضا اکبری باغبانی استادی
۹ دکتر سیدرضا حسینی استادی
۱۰ دکتر هوشنگ صابری استادی
۱۱ دکتر اعظم علمداری دانشیاری
۱۲ دکتر رضا شروین بدو دانشیاری
۱۳ دکتر فروغ گلساز شیرازی دانشیاری
۱۴ دکتر زهرا جهانگرد رفسنجانی دانشیاری
۱۵ دکتر سید یوسف مجتهدی دانشیاری
۱۶ دکتر آناهیتا ایزدی دانشیاری
۱۷ دکتر حسین عرب علی بیگ دانشیاری
۱۸ دکتر فرامرز کریمیان دانشیاری
۱۹ دکتر زهره حبیبی دانشیاری
۲۰ دکتر میترا ذوالفقاری دانشیاری
۲۱ دکتر بابک نگاهداری دانشیاری
۲۲ دکتر ارغوان عزیزپور دانشیاری
۲۳ دکتر محمدرضا کرامتی دانشیاری
۲۴ دکتر مهدی کاردوست پاریزی دانشیاری
۲۵ دکتر قاسم محمدخانی دانشیاری
۲۶ دکتر ناصر احمدبیگی لاهیجانی دانشیاری
۲۷ دکتر شهرزاد غیاثوندیان استادی
۲۸ دکتر معصومه ذاکری مقدم دانشیاری
 
احکام حقوقی مربوطه متعاقبا صادر خواهد شد

 
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2507.5284.fa
برگشت به اصل مطلب