اداره هیات علمی- صفحات عمومی
تماس با اداره امور هیأت علمی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/18 | 

آدرس : تهران ، بلوارکشاورز ، نبش خیابان قدس، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه ۵
کد پستی : ۱۴۱۷۶۵۳۷۶۱

پست الکترونیکی اداره امور هیأت علمی : academic-stafftums.ac.ir


 
 

تماس با کارشناسان اداره هیأت علمی


 
⦿  سرکار خانم خسروی، رئیس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: شیما خسروی
سمت اجرایی: رئیس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۶۱ - ۰۲۱

⦿  جناب آقای محمدرضا شکری، معاون اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: محمدرضا شکری
سمت اجرایی: معاون اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۴۱۴۰ - ۰۲۱
واحد های مرتبط:

⦿  سرکار خانم رحیمی شاد، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: الهه رحیمی شاد
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۹۲ - ۰۲۱
واحد های مرتبط: کلیه اعضای هیأت علمی پژوهشی + دانشکده پرستاری و مامایی
بیمارستان : رازی + آرش + ضیائیان

⦿  سرکار خانم علیشاهی، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: منیژه علیشاهی
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۸۴ - ۰۲۱
واحد های مرتبط: دانشکده پزشکی + دانشکده داروسازی
بیمارستانهای : فارابی و امیراعلم

⦿  سرکار خانم فیضی، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: فرنگیس فیضی
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۷۶ - ۰۲۱
واحد های مرتبط: دانشکده های طب ایرانی+ بهداشت + فن آوری های نوین پزشکی +بیمارستان دکتر شریعتی
معاونت های :حوزه ریاست -  بین الملل و کالج -  دبیرخانه تحقیق و توسعه - مدیریت مطالعات + دیوان عدالت اداری و سامانه ساجد

⦿  جناب مجید عرب رحمتی، کارشناس اداره امور هیأت علمی

نام و نام خانوادگی: مجید عرب رحمتی
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۶۴ - ۰۲۱
واحد های مرتبط: دانشکده های دندانپزشکی و پردیس بین الملل دندانپزشکی
بیمارستانهای : بهرامی، سینا و بهارلو

⦿  سرکار خانم محمودی، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: مرضیه محمودی
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۸۷ - ۰۲۱
واحد های مرتبط: دانشکده مجازی + مجتمع بیمارستانی امام خمینی "ره" + رابط تحول اداری

⦿  سرکار خانم امیری، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: شیوا امیری
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۸۱۶۳۳۵۷۰ - ۰۲۱
امور مرتبط: پیگیری امور استخدام پیمانی و شروع تعهدات

⦿  سرکار خانم افضلی، کارشناس اداره امور هیأت علمی
نام و نام خانوادگی: سونیا افضلی
سمت اجرایی: کارشناس اداره امور هیأت علمی
شماره تلفن: ۰۲۱-۸۱۶۳۴۰۳۸
واحد های مرتبط:  دانشکده پیراپزشکی + دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی + دانشکده توانبخشی
بیمارستانهای : مرکز قلب تهران - روزبه - یاس

موقعیت ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه روی نقشه


نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2507.5242.fa
برگشت به اصل مطلب