اداره هیات علمی- صفحات عمومی
معرفی اداره امور هیأت علمی به قلم مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/16 | 


 

معرفی اداره امور هیأت علمی به قلم مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه

 


با عنایت به جایگاه رفیع اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه و نقش ارزنده و محوری این دست از عزیزان در حوزه درمان به عنوان سکاندار سلامت جامعه و از دگرسو حفظ شأن و قداست امر آموزش و پرورش در حوزه سلامت بهداشت و درمان، این مدیریت را برآن داشته تا امور اداری و اجرایی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه به دست جمعی از کارشناسان جوان و حاذق در کمترین زمان ممکن و بیشترین توجه و دقت انجام پذیرد. لذا درهمین راستا تکریم اعضای محترم با پاسخگویی شفاف و رسیدگی به امور مربوطه در اسرع وقت در سرلوحه فعالیت های این حوزه پیش‌بینی گردیده است .
 
بدیهی است از آنجا که تلاش های معطوف به امور اجرایی و اداری  ایشان منجر به ارتقای کیفیت خدمت رسانی و بالندگی بیش از پیش اعضای محترم هیأت علمی خواهد شد لذا کارشناسان مستقر و فعال در اداره امور هیأت علمی از حداکثر توان و درایت خود و حفظ حق الناس در چهارچوب قوانین و ضوابط حاکم استفاده نموده و کلیه امور اجرائی مرتبط با حقوق و دستمزد، ترفیعات پایه و افزایش حق و حقوق سالیانه، مقررات استخدامی، تبدیل وضعیت و صدور احکام حقوقی مربوطه را با مداقه و سرعت عمل بیش از پیش سازماندهی، برنامه ریزی و اجرا می نمایند امید است در پرتو الطاف الهی در این مسیر خطیر به عنوان عضوی کوچک ، قادر به خدمتگزاری به این دست از سرمایه های ارزشمند و فرهیخته دانشگاه باشیم.

 
 
مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاه
نشانی مطلب در وبگاه اداره هیات علمی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=23.2507.5235.fa
برگشت به اصل مطلب