مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان- اخبار و اطلاعیه ها
گزارش ارزشیابی اساتید دوره‌های توانمندسازی بلند مدت مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت کشور در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/8 | 
به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان نظام سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران، گزارش ارزشیابی اساتید دوره‌های توانمندسازی بلند مدت این مرکز در نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به همت واحد ارزیابی و تحول آموزشی منتشر شد.
در این گزارش به کمیت و کیفیت توزیع دروس بین اساتید، تحلیل معدل ارزیابی، میزان مشارکت فراگیران در ارزیابی و محدودیت های تاثیر گذار در محاسبه آن اشاره شده است.
متن کامل گزارش در لینک زیر قابل دسترس خواهد بود.

برای مطالعه گزارش کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=22.2426.5759.fa
برگشت به اصل مطلب