مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
پرداخت کارانه پزشکان و پرسنل مراکز درمانی دانشکاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی دانشگاه، کارانه تیرماه پزشکان و کارکنان مراکز درمانی دانشگاه به حساب همکاران گرامی، واریز شد.
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.5769.fa
برگشت به اصل مطلب