مدیریت امور مالی - اخبار مدیریت امورمالی
پاداش به مناسبت روز کارمند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
به گزارش روابط عمومی مدیریت امور مالی دانشگاه، پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، به مناسبت روز کارمند و به پاس قدردانی از زحمات آنان مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال  بعنوان پاداش به حساب کارمندان دانشگاه، واریز شد.


 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.562.5755.fa
برگشت به اصل مطلب