مدیریت امور مالی - آرشیو اخبار سال 93 و 94
ساماندهی و تعیین تکلیف حسابهای بلا استفاده سالهای گذشته دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/10 | 

AWT IMAGE

ساماندهی و تعیین تکلیف حسابهای بلا استفاده سالهای گذشته دانشگاه  (2/9/93)

رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار مدیریت امور مالی دانشگاه اعلام کرد ، در خصوص ساماندهی حسابهای بلا استفاده که از سالهای گذشته در این مدیریت وجود داشته اند و جهت جلوگیری از هر گونه سوء استفاده های مالی از حسابهای مذکور و پیرو تاکیدات مدیر محترم امور مالی در این خصوص و پس از کار کارشناسانه همکاران این مدیریت مشخص گردید که 23 حساب مفتوحه در بانکهای ملت ، رفاه کارگران ، صادرات و ملی بدون گردش میباشند که در خصوص بستن این حسابها مکاتبات و هماهنگی لازم و معرفی امضاء صاحبان حساب صورت پذیرفت ، از این تعداد 14 حساب مشتمل بر 50 دسته چک بصورت کامل مسدود گردید. در خصوص 9 حساب باقی مانده مکاتبات مربوطه با بانکهای عامل صورت پذیرفته که تا پایان مهرماه پس از دریافت استعلام ها توسط بانک ها حسابهای فوق نیز مسدود خواهند شد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور مالی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=2.2251.2452.fa
برگشت به اصل مطلب