اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- معرفی اداره رفاه و تعاون
شرح وظایف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

شرح وظایف اداره رفاه و تعاون

AWT IMAGE

 1. پیش بینی احتیاجات پرسنلی و اولویت های رفاهی آنان و اقدام در مورد تامین نیازهای مربوطه؛
 2. انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان و اموال کارکنان دانشگاه؛
 3. انجام امور مربوط به ثبت نام اینترنتی، حذف و اضافه بیمه شدگان بیمه درمان تکمیلی کلیه کارکنان دانشگاه؛
 4. انجام امور مربوط به تجمیع بیمه های اموال دانشگاه و صدور بیمه نامه های آتش سوزی و مسئولیت ستاد مرکزی و کلیه واحدهای تابعه و صدور بیمه نامه های ثالث و بدنه وسایل نقلیه دولتی؛ 
 5. انعقاد قراردادهای رفاهی با سایر ارگان ها، سازمان ها و دانشگاه ها جهت اشتراک تسهیلات رفاهی؛
 6. برنامه ریزی و انجام امور مربوط به توسعه تسهیلات اقامتی دانشگاه و تجهیز و بازسازی اماکن اقامتی موجود؛
 7. سهمیه بندی و ثبت نام متقاضیان به منظور استفاده از اماکن اقامتی دانشگاه؛
 8. معرفی کارکنان متقاضی استفاده از مهمانسراهای دانشگاه های علوم پزشکی سایر شهرهای کشور؛
 9. سهمیه بندی و انجام مکاتبات مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی کارکنان دانشگاه از طریق سامانه وام؛
 10. انجام مکاتبات مربوط به پرداخت تسهیلات نقدی مسکن به پرسنل هیئت علمی دانشگاه؛
 11. انجام نظرسنجی های مختلف از خدمات رفاهی ارائه شده به منظور بهبود و توسعه این خدمات؛
 12. انجام مکاتبات مربوط به برقراری کمک هزینه عائله مندی و اولاد و پرداخت کمک هزینه فوت و ازدواج کارکنان ستاد و کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه؛
 13. انجام مکاتبات مربوط به پرداخت جوایز شاگردان ممتاز (دانش کارت) پرسنل ستاد مرکزی دانشگاه؛
 14. انجام سایر امور رفاهی حسب نظر مافوق؛
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2118.3211.fa
برگشت به اصل مطلب