اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- تسهیلات نقدی
اطلاعیه در خصوص کارت های بانک قرض الحسنه رسالت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/9/15 | 
بسمه تعالی
 
با توجه به اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک قرض الحسنه رسالت به پرسنل محترم دانشگاه  (رسالت کارت) و صدور بن کارتهای پرسنل (بن کارت رسالت) و پرداخت جوایز دانش اموزان ممتاز پرسنل (دانش کارت) و پیرو اطلاع رسانی به همکاران محترم در خصوص رفع مسدودی کارت- دریافت مجدد رمز کارت- صدور کارت المثنی موارد ذیل به اطلاع می رسد:
۱- بن کارت و دانش کارت: در صورت مفقود شدن کارت و درخواست صدور کارت المثنی، فراموشی رمز کارت و درخواست دریافت رمز مجدد کارت، رفع مسدودی کارت، پرسنل با مراجعه به رابط رفاهی واحد محل خود و تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.  پس از ارسال فرم های تکمیل شده توسط رابطین رفاهی به بانک از طریق ایمیل، متقاضیان می توانند از رابطین رفاهی واحد محل خود پیگیری های لازم را بنمایند.
۲- (بن کارت): در صورت فراموشی رمز بن کارت و درخواست دریافت رمز مجدد، افرادی که در بانک قرض الحسنه رسالت حساب دارند می توانند با مراجعه به پیشخوان مجازی رسالت به آدرس (https://pishkhan.rqbank.ir/index) اقدام نمایند.
۳- (رسالت کارت): در صورت فراموشی رمز رسالت کارت و درخواست دریافت رمز مجدد کارت و رفع مسدودی رسالت کارت، پرسنل می توانند با مراجعه به پیشخوان مجازی رسالت به آدرس (https://pishkhan.rqbank.ir/index) اقدام نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2108.6212.fa
برگشت به اصل مطلب