اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- تسهیلات نقدی
گزارش سامانه وام

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/26 | 
بسمه تعالی
فرایند ثبت نام و قرعه کشی سامانه وام:
پیرو بررسی های کارشناسی صورت گرفته و لزوم ایجاد سامانه یکپارچه جهت تخصیص تسهیلات بانکی و پیرو درخواست های همکاران جهت توزیع عادلانه تسهیلات رفاهی، شفاف سازی، دسترسی آسان، افزایش ضریب بهره مندی، سامانه وام به عنوان بخشی از سامانه جامع رفاهی از سال ۹۸ شروع به کار نمود.
در بخش "سامانه وام" در راستای اهداف ترسیم شده، فرایند رزرو و قرعه کشی به شرح ذیل انجام شده است:
الف) سیستم قرعه کشی سامانه وام- بررسی سوابق وام هر شخص
۱-در ابتدا سوابق وام های اعطایی به کارمندان از سهمیه دانشگاه از سال ۱۳۹۲ تا کنون، از بانک ها و مدیریت امور مالی اخذ و در سامانه بارگزاری شد.
۲-این وام ها شامل کلیه وام های اخذ شده توسط هر کارمند و وام هایی که تسویه شده بود نیز می‌شود.
۳-بر اساس ضرایب هر وام و سال استخدام فرد، امتیازی به شخص جهت اعمال در قرعه کشی تعلق می گیرد.

ب) سیستم قرعه کشی سامانه وام-اختصاص امتیاز
بر اساس جدول زیر به وام هایی که در سوابق افراد می باشد و بر اساس سال استخدام فرد، ضریبی اختصاص می یابد و در نهایت امتیاز هر کارمند جهت شرکت در قرعه‌کشی، طبق کسر ضرایب مشخص می شود:
امتیاز هر وام از مجموع عدد ۱۰۰ کسر می شود. به عنوان مثال شخصی که هیچ وامی در سوابق خود در سامانه نداشته باشد امتیاز ۱۰۰ تعلق می‌گیرد (بیشترین شانس برنده شدن در قرعه کشی)، و شخصی که مثلا یک وام ۵۰ میلیون ریالی قرض‌الحسنه بانک ملت را در سوابق خود داشته باشد، ضریب ۵ از مجموع ۱۰۰ امتیاز وی کسر و امتیاز وی جهت شرکت در قرعه کشی عدد ۹۵ می شود و شانس کمتری جهت برنده شدن در قرعه‌کشی دارد.
- ضرایب سال استخدام:
استخدام سال ۱۴۰۰: کسر ۴۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۹: کسر ۲۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۸: کسر ۱۵ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۷: کسر ۱۰ امتیاز از ۱۰۰
استخدام سال ۹۶: کسر ۵ امتیاز از ۱۰۰

- ضریب (کسر امتیاز) هر یک از وام ها در سوابق افراد بر اساس مبلغ و نوع وام:

 کارت اعتباری ۲۰۰ میلیون ریالی طرح فرشتگان سلامت بانک آینده: ۲- امتیاز کسر می شود.
 مرابحه ۴۰۰ میلیون ریالی بانک ملت: ۱۲- امتیاز کسر می شود.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2108.5262.fa
برگشت به اصل مطلب