اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی- تسهیلات نقدی
اطلاعیه مهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
بسمه تعالی
به اطلاع همکاران محترم می رساند سهمیه تسهیلات بانک ملی به اتمام رسیده است. لذا به هیچ عنوان نسبت به افتتاح حساب، تشکیل پرونده و یا واریز سپرده اقدام ننمایند.
نشانی مطلب در وبگاه اداره رفاه - مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=19.2108.5215.fa
برگشت به اصل مطلب