گروه تجهیزات پزشکی - آدرس
آدرس و جانمایی گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  • تهران- خیابان اسکندری شمالی- نبش چهار راه طوسی- ساختمان سخاوت- طبقه چهارم​ -واحد ۴۰۲-۴۰۱

  • تلفن :۶۱-۶۶۵۸۳۳۵۹

  • فکس:۶۶۵۸۳۳۵۸
نشانی مطلب در وبگاه گروه تجهیزات پزشکی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=10.235.48.fa
برگشت به اصل مطلب