گروه تجهیزات پزشکی - تماس با ما
آشنایی با پرسنل ستاد تجهیزات پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام و نام خانوادگی

سمت

روزهای حضور

تلفن و آدرس

آقای مهندس شهریار ارسیلو  مدیرگروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه شنبه تا ۴شنبه

 آقای مرتضی کاظمی

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

  تلفن: 

۶۱- ۶۶۵۸۳۳۵۹    فکس:

۶۶۵۸۳۳۵۸ 

آدرس: تهران، خیابان اسکندری شمالی، تقاطع خیابان طوسی، پلاک ۸۵، طبقه چهارم، واحد ۴۰۲

آقای دکتر میثم مشهدی ملک

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

آقای مهندس جواد پناهی شورگل

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

خانم مهندس سورین فولادی فرد

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

خانم مهندس المیرا ابراهیمی

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

خانم مهندس شقایق ملکی

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

خانم مهندس طیبه محمدی

کارشناس تجهیزات پزشکی

شنبه تا ۴شنبه

نشانی مطلب در وبگاه گروه تجهیزات پزشکی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=10.2263.3608.fa
برگشت به اصل مطلب