گروه تجهیزات پزشکی - آرشیو اخبار
کارگاه آموزشی اتاق‌های ایزوله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/12/15 |  نویسنده: خانم مهندس فولادی فرد | 
کارگاه آموزشی آشنایی با طراحی، ساخت و ویژگی های اتاق های ایزوله با هماهنگی کارگروه آموزش گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۴ در ساختمان مرکزی دانشگاه برگزار گردید. اهداف دوره آشنایی با کلیات اتاق های ایزوله و مهندسی ساخت و طراحی صحیح در اجرای اتاق ایزوله است. مدرسین کارگاه از شرکت فن آوری ایرانیان همگام مطالبی را پیرامون ضرورت برگزاری این دوره در خصوص افزایش و انتقال بیماری های عفونی و تنفسی و اهمیت کنترل این بیماری ها و جلوگیری از همه گیری آن ها ارائه کردند. در پایان نیز آزمون با امتیاز بازآموزی جهت ثبت در ساعت آموزشی کارکنان دانشگاه برگزار گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه گروه تجهیزات پزشکی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=10.2126.4314.fa
برگشت به اصل مطلب