گروه تجهیزات پزشکی - آرشیو اخبار
برگزاری کارگاه آموزشی الکتروکوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها نویسنده: خانم مهندس فولادی فرد | 

کارگاه آموزشی الکتروکوتر با هماهنگی گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه در تاریخ ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۵ در سالن اجلاس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور کارشناسان تجهیزات پزشکی مراکز درمانی و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسان تجهیزات پزشکی معاونت توسعه و  معاونت درمان و برخی از دانشجویان این رشته با تدریس آقای مهندس نقشی برگزار شد.

پس از ارائه مطالب توسط مدرس محترم؛ آزمون این دوره نیز به جهت اختصاص امتیاز بازآموزی با نظارت گروه آموزش دانشگاه برگزار شد.
فایل های آموزشی این دوره در پوشه آموزش ها و کمیته ها، در همین سایت بارگذاری و قابل استفاده می باشد.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه گروه تجهیزات پزشکی :
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=10.2126.3700.fa
برگشت به اصل مطلب