معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- اخبار
بازدید سرزده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه از موزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/1 | 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران موزه ملی تاریخ علوم پزشکی، دکتر سید ابوالفضل ذاکریان، معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه و مهندس مکری، رئیس نظارت بر طرح های دانشگاه، ۳۰شهریور ۱۴۰۰ از پروژه عمرانی  در حال ساخت موزه دیدن کردند.

دکتر ذاکریان ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه، گفت: یکی از وظایف مهم دانشگاه، رسیدگی به وضع پروژهای در حال ساخت در حوزه‌های مختلف دانشگاه است.
وی در پایان با ابراز رضایت از توسعه امکانات موزه و ارائه راهکارهای لازم، میزان پیشرفت، نحوه اجرا و موانع و مشکلات احتمالی پروژه‌ را بررسی کرد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.848.5776.fa
برگشت به اصل مطلب