معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه- تماس با معاونت
تماس با معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 

شماره تماس تلفنخانه : ۸۱۶۳۱

ایمیل معاونت : vcmdrptums.ac.ir

 

فرم درخواست ملاقات حضوری با معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه، جناب آقای دکتربیگلر

جهت پیگیری امور مرتبط با نیروی انسانی- شماره تماس  ۸۱۶۳۳۵۷۹

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه:
http://vcmdrp.tums.ac.ir/find.php?item=1.1365.3271.fa
برگشت به اصل مطلب