بایگانی بخش قوانین و بخشنامه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 3 | تعداد کل بازدید های مطالب: 59,270 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ -

لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحد

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه  در پایگاه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران

img_yw_news
شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ -

لیست قوانین وبخشنامه ها به تفکیک واحدها

لیست قوانین وبخشنامه های اداری به تفکیک واحدهای مدیریت توسعه  در پایگاه معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی تهران