بایگانی بخش بیمه اتومبیل

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 10 | تعداد کل بازدید های مطالب: 63,421 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

صدور بیمه بدنه اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

خسارت بیمه بدنه اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

معرفی بیمه نامه ثالث

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

صدور بیمه ثالث اتومبیل

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ -

معرفی بیمه نامه بدنه اتومبیل

این بیمه نامه اتومبیل شمارا در مقابل خطراتی همچون آتش سوزی،سرقت کلی،خساراتی که در جریان نجات و یا انتقال موضوع بیمه به آن وارد شود و ... تحت پوشش قرار میدهد.