بایگانی بخش اخبار حسابرسی داخلی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۱ -

حسابرسی اثربخش

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۱ -

ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در یک نگاه

   ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در یک نگاه    با توجه به فرآیند ارزیابی عملکرد که عملکرد دستگاه با آن اندازه گیری می شود سنجش و عملکرد دستگاه ها در دوره ای مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد ، تعریف ارزیابی عملکرد بر دو گونه نگرش سنتی با تعریف : مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد ، و نگرش نوین با تعریف : ارزیابی بر رشد، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز است . جدول ذیل ابعاد مختلف و تفاوت های این دو دیدگاه را به تفکیک نشان می دهد.    دیدگاه سنتی   دیدگاه نوین   هدف عمده ارزیابی   سنجش و اندازه گیری   آموزش و ارشاد   نقش ارزیابی کننده   قاضی   کمک کننده و تسهیل کننده   پیامدهای ارزیابی   تعیین و شناسایی موفقترین دستگاه و اعطای پاداش مالی به مدیران   ارایه خدماتمشاوره به منظور بهبود مستمر و روزافزون فعالیت ها (ایجاد انگیزش مستمر برای بهبود کیفیت و خدمات )   خروجی نظام ارزیابی   کنترل عملکرد   رشد، توسعه و بهبود عملکرد   بحث دیگری که در مورد ارزیابی عملکرد مطرح است مشکلات موجود در روند ارزیابی است از جمله:   1- مشکلات مربوط به شاخص ها و استانداردهای ارزیابی   2- مشکلات مربوط به عدم آموزش ارزیابان   3- مشکلات مربوط به پیامدها (کارکرد) ارزیابی   4- فقدان نظام ارتباطات و بازخورد به منظور بهبود و توسعه ظرفیت های ارزیابی شوندگان   در تعریف شاخص می توان بیان کرد : شاخص کمیتی است که آن را با بهره گیری از 2 یا چند داده محاسبه می کنیم که به چند نوع متفاوت تقسیم می شوند: شاخص های کیفی- نیمه کیفی و شاخص کمی (بیان فعالیت های انجام پذیرفته به صورت عدد و رقم)   جدول ذیل انواع شاخص های ارزیابی عملکرد را به طور خلاصه نشان می دهد:   کارآیی   نسبت خروجی ها به ورودی ها   اثر بخشی   مقایسه نتایج بلند مدت به کارآیی   نوآوری   میزان پاسخگویی به نیازهای جدید   کیفیت زندگی کاری   میزان توان سازمان در ایجاد رضایت شغلی کارکنان   سودآوری   تابعی از درآمدها و هزینه ها   بهره وری   میزان توان سیستم در متناسب سازی معقول و منطقی داده ها با ستانده ها   کیفیت   میزان توان سیستم در تولید محصو یا خدمت مطابق با نیاز مشتریان   نکته مهم مربوط به بحث شاخص ها؛ بیان ویژگی های یک شاخص خوب است به گونه ای که:   1- ارزش اطلاعاتی در تصمیم گیری داشته باشد.   2- قابل اندازه گیری باشد.   3- قابل تحلیل باشد.   4- ساده باشد و ایجاد اغتشاش نکند.   5- تداوم داشته باشد.    گردآوری: واحد حسابرسی داخلی  برگرفته از انتشارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی- ارزیابی عملکرد معاونت توسعه دانشگاه