بایگانی بخش اخبارورویدادها

img_yw_news
دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ -

برگزاری اولین کارگاه صدور احکام ویژه کارگزین و کارشناسان امور اداری درسال 97

کارگاه صدور احکام ویژه کارگزین وکارشناسان اموراداری ازتاریخ 97/11/6 لغایت 97/11/13 دردانشکده داروسازی برگزار شد....  

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اخبار و رویدادها