بایگانی بخش معرفی اداره

img_yw_news
جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ -

معرفی اداره کارگزینی

 اداره کارگزینی کادر اداری از ادارات زیرمجموعه مدیریت توسعه و سرمایه انسانی دانشگاه می باشد که از جمله وظائف این کادر به شرح ذیل می باشد: