بایگانی بخش فرم های اداره استخدام

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ -

فرم تعیین مشخصات

فرم تعیین مشخصات

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ -

فرم گواهی اشتغال بکار

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ -

فرم های اداره استخدام

خلاصه اطلاعات پرسنلی