بایگانی بخش اطلاعیه ها

img_yw_news
چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ -

اطلاعیه درخصوص تکمیل فرم آمار

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ -

پمفلت راهنمای ارتقاء رتبه عالی

   پمفلت راهنمای ثبت نام  ارتقاء رتبه عالی درسامانه ارتقاء رتبه کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۳ -

اطلاعیه

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ -

اعطای طبقه تشویقی

img_yw_news
سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲ -

سوالات پرتکرار